Platforma Zakupowa

Platforma Zakupowa

Platforma zakupowa jest kompletnym produktem wspierającym zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem postepowań zakupowych, wspierającym elementy przygotowania i zawarcia umów oraz prowadzenia i nadzorowania realizacji umów.

Najważniejsze procesy/zadania wspierane przez platformę zakupową:

 • Planowanie zakupów na poziomie przedsiębiorstw / spółek.
 • Planowanie i konsolidacja zakupów na poziomie grup kapitałowych.
 • Obsługa postepowań zakupowych wspólnych dla grup kapitałowych.
 • Przygotowanie dokumentacji zakupowej, w tym praca grupowa na dokumentach, akceptacja dokumentów.
 • Wnioskowanie o uruchomienie postępowania wraz z opisem przedmiotu zamówienia, uzasadnieniem, wskazaniem źródeł finansowania.
 • Realizacja złożonych procesów akceptacyjnych dla uruchamianych postępowań.
 • Wsparcie dla pracy komisji przetargowej, generowanie pism, protokołów, notatek.
 • Wsparcie dla szerokiego spektrum trybów postepowań w trybie publicznym i niepublicznym.
 • Możliwość prowadzenia postepowań o nieograniczonej liczbie etapów.
 • Określanie kryteriów oceny ofert wraz ze wskazaniem wag poszczególnych kryteriów tak, aby możliwe było automatyczne rankingowanie ofert.
 • Generowanie ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach i udostępnianie ich w publicznej części serwisu.
 • Wbudowany portal dostawcy, pozwalający na w pełni elektroniczną realizację procesów zakupowych, integrację z podpisem elektronicznym, przyjmowaniem ofert w postaci elektronicznej, obsługę pytań / odpowiedzi,
  kierowanie pism i informacji.
 • Wbudowany moduł aukcji elektronicznych pozwalający na wykorzystanie aukcji jako jednego z etapów postępowania, moduł aukcji jest w pełni zintegrowany z resztą rozwiązania, bez konieczności manualnego
  przenoszenia definicji aukcji czy jej rezultatów.
 • Możliwość wykorzystania modułu aukcyjnego także do sprzedaży np. samochodów, elementu majątku kierowanej do pracowników i osób „na zewnątrz”.
 • Zamykanie postępowań z wyborem bądź bez wyboru wykonawcy, wstępna rejestracja umów.
 • Obsługa wadiów i zabezpieczeń na poczet wykonania umowy.
 • Przygotowanie, akceptacja i zawieranie umów na podstawie przeprowadzonych postępowań (lub bez nich).
 • Integracja z systemami ERP w celu transferu informacji o zawartych umowach.
 • Integracja z systemami ERP w celu tworzenia postepowań zakupowych na podstawie zapotrzebowani/zamówień z systemu ERP.
 • Integracja z systemami ERP w celu śledzenia realizacji umów (faktury przypisane do umowy).
 • Zarządzanie ewidencją dostawców (możliwość integracji CRM/ERP).
 • Moduł oceny dostawców pozwalający na oceną pracy dostawcy pod kątem realizowanej umowy.
 • Rankingowanie dostawców w obszarach kategorii zakupowych worzenia black list, white list, czy listy dostawców preferowanych / kwalifikowanych.
 • Tworzenie aneksów do umów.
 • Tworzenie i nadzór
 • Śledzenie efektywności realizacji procesów zakupowych, w tym:
  • Czasu realizacji procesu i poszczególnych jego kroków.
  • Efektywności pracy zespołu realizującego procesy zakupowe
  • Poziomów uzysków realizowanych przez zespoły zakupowe w poszczególnych postępowaniach jak i szerszych perspektywach.

Nasi eksperci

Zaciekawiła Cię nasza oferta? Chcesz poznać więcej szczegółów?
Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak wykorzystać oferowane przez nas rozwiązania w Twojej firmie!

Jacek Michałowski

Dyrektor Pionu
kontakt.platforma@dahliamatic.pl

Tomasz Jadczak

Zastępca Dyrektora Pionu
kontakt.platforma@dahliamatic.pl
+48 503 180 501

Zapewnij swojej firmie niezbędne do rozwoju i umocnienia pozycji na rynku narzędzia
wspomagające i usprawniające jej funkcjonowanie